บริษัท แมนเพคส์ จำกัด

18/34 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม กทม.10160

โทรศัพท์: +66 81 668 3489

โทรสาร:  +66 2 489 2189

Email Address : manpecs@gmail.com

                        manpecs05@yahoo.com